boulevard


ETXEBIZITZA BERRIKUNTZA
REFORMA DE VIVIENDA
DWELLING REFURBISHMENT

Etxe honen berrikuntzak azalera erabilgarriaren etekin handiagoa lortzea proposatzen du guztien erabilpen-espazioak irekiz.
* * *
La reforma de esta vivienda propone obtener un mayor rendimiento a la superficie útil abriendo los espacios de uso común.
* * *
This dwelling's refurbishment proposes a better use of the area with the opening of the common used spaces.


Etxe hau mehelin arteko orube batean kokatzen da proportzio luzea emanez. Antolaketa berriak argiak etxe guztia zeharkatzea ahalmentzen du.
* * *
Esta vivienda se sitúa en una parcela entre medianeras resultando una proporción alargada. Sin embargo, la nueva distribución permite que la luz natural atraviese la totalidad de la vivienda.
* * *
This property is situated on a plot between party walls resulting in elongated proportions. However, the new layout allows natural light to pass through the entire house.


Gela ezberdinetan agertzen den egurrezko estaldura ezohikoak espazioaren ikuspegi bateratua sortzen du.
* * *
El singular revestimiento de madera presente en las diferentes estancias contribuye a la percepción unitaria del espacio.
* * *
The singular paneling in the different rooms contributes to the unitary perception of space.


Panel mugikorrek logelak bateratu edo ezberdintzeko aukera ematen dute beharren arabera.
* * *
Los paneles correderos ofrecen la posibilidad de unir o separarlos los dormitorios según las necesidades.
* * *
The sliding panels offer the possibility of joining or separating the bedrooms as required.
Bezeroa / Cliente / Client:
Kokapena / Situación / Location:
Eraikuntza urtea / Año de construcción / Construction year:
Argazkiak / Fotografias / Photo:
Pribatua / Particular / Private
Donostia
2014
Francisco Berreteaga
© 2014 Alex Mitxelena