Zuhaizpe


ETXEBIZITZA HANDITZEA
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
DETACHED HOUSE EXTENSION

Tximinia eta eskailerek espazioa artikulatzen duen elementu bat osatzen dute, etxebezitzan mugimendu bertikala gehituz.
* * *
La chimenea y la escalera conforman un elemento articulador del espacio, incorporando el movimiento vertical a la vivienda.
* * *
The fireplace and staircase form a linchpin of space, incorporating the vertical movement to the house.


Etxebizitzaren handitzeak natura-inguruarekin erlazio berri bat finkatzen du. Beirazko itxiturek argia eta ikuspegien sartzea baimentzen dute, barruraino sartzen direlarik, etxearen benetazko mugak ezabatuz.
* * *
La ampliación de la vivienda establece una nueva relación con el entorno natural que la rodea. Los cierres de vidrio permiten el paso de la luz y las vistas, que son incorporadas al interior, difuminando los límites reales de la casa.
* * *
The expansion of this house establishes a new relationship with the natural environment that surrounds it. Glass enclosures allow the passage of light and views, which are incorporated into, blurring the actual boundaries of the house.


Lorategira irekiz, barne-espazioa kanpoaldera hedatzen da eta bien harteko edozein muga ezabatzen du.
* * *
Abriéndose decididamente al jardín, el espacio interior se prolonga al exterior y suprime cualquier barrera entre ambos.
* * *
Decidedly opening to the garden, the interior space extends outside and removes any barriers between them.


Barne eta kanpoaldearen arteko ikuspen-jarraitasunak teilatuaren luzapenean jarraitzen du, teilatu-hegalaren bitartez etxe-espazioaren babesa irudikatzen duelarik.
* * *
La continuidad visual entre el interior y el exterior continúa en la prolongación de la cubierta, que a través del alero representa el resguardo del espacio doméstico.
* * *
The visual continuity between the interior and the exterior continues in the extension of the cover, which represents the safeguard provided by the domestic space.


Bezeroa / Cliente / Client:
Kokapena / Situación / Location:
Eraikuntza urtea / Año de construcción / Construction year:
Argazkiak / Fotografias / Photo:
Pribatua / Particular / Private
Donostia
2014
Francisco Berreteaga
© 2014 Alex Mitxelena